Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ticket

Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd.
De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend. Kopiëren van het toegangsbewijs is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijkvervolgd. Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot een evenement (tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs), hierna te noemen “Evenementen”. De plaats en data inclusief toegangstijden van de Evenementen zijn opgenomen op het toegangsbewijs.

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij de Evenementen bezoeken.

1. Algemeen

De bezoeker betreedt de Evenementen en neemt deel aan activiteiten op de Evenementen op eigen risico. De Evenementen zin toegankelijk voor personen met de minimale leeftijd van 16 jaar (tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs). De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te wordenopgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan degenoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderenvan de Evenementen. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

2. Toegang

Het is alleen mogelijk de Evenementen te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangs-bewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf op de Evenementen goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dagvan afgifte en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de Beurs, tenzij anders aan-gegeven op het toegangsbewijs. Studio A58 behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

3. Meegebrachte artikelen

Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen,skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen, zijn ten tijde van de Evenementen niet toegestaan.

4. Veiligheid

Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte al-leen voor personeel toegankelijk is.

5. (Huis)dieren

(Huis)dieren worden niet toegelaten bij de Evenementen (tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs). Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van de Evenementen. De Evenementen biedt geen opvang voor(huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom tijdens een bezoek aan de Evenementen.

6. Kleding en schoeisel

Op de Evenementen is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

7. Fotograferen en filmen

Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aan- gegeven. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij Studio A58 vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. Studio A58 behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

8. Drukte en technische storingen

De Evenementen is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal gasten tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van de Evenementen kan worden bezocht. Studio A58 is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. Studio A58 geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

9. Roken

Er mag binnen de Evenementen niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.

10. Horeca

Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

11. Kinderen vanaf 16 jaar en begeleiding

Kinderen in de leeftijd van 16 jaar tot en met 18 jaar dienen begeleid te worden doorminimaal één volwassen begeleider, tenzij anders aangegeven door Studio A58. In Nederland is iedereen van 14 jaar en ouder verplicht altijd een geldig legitimatiebewijsbij zich te hebben. Kinderen zijn in ieder geval vanaf hun veertiende verplicht om zich te kunnen legitimeren met een identiteitskaart of paspoort.

12. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties

Wij adviseren om tickets online af e nemen. Aankondigingen van nieuwe (korting)acties vormen geen grond voor restitutie.

13. Schade

De Evenementen wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kanook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de receptie elden, voordat de bezoeker de Evenementen verlaat.

14. Aansprakelijkheid

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan de Beurs, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Eventuele schade-vergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Studio A58 accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Studio A58 of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of bescha-diging optreedt bij een bezoek aan de Evenementen in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Studio A58 , met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekerings-maatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

15. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door Studio A58 geen geld teruggeven.
Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangs-bewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

16. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van exposities

Studio A58 behoudt zich het recht voor de Evenementen in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van de Evenementen blijven de tickets geldig. Indien u (in het geval van een verschoven Beurs) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode de Evenementen te bezoeken, dan zal Studio A58 uw (mogelijke) toegangsgeld niet restitueren.

17. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

Op deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillenworden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

18. Wijzigingen

Studio A58 is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

Wij helpen
U graag verder

Een rondleiding, vraag of benieuwd naar de mogelijkheden? Wij bellen je graag terug.

Event

Een evenement draait om de indruk en beleving van de doelgroep. Ons team helpt je om de juiste sfeer te neet te zetten voor de doelgroep wat resulteert in een onvergetelijk event!

Lees meer

Congres

Op zoek naar een veelzijdige locatie voor jouw congres? Studio A58 beschikt over twee zalen met een grote capaciteit voor plenaire bijeenkomsten.

Lees meer

Beurs

Op zoek naar een veelzijdige beurslocatie voor een zakelijke beurs of expositie? Kom dan eens langs voor een kennismaking met beurslocatie Studio A58!

Lees meer

Dit is Studio A58

Locatie

Ligging direct naast de A58

Locatie

Eventhal 1.375m2

Locatie

Multifunctionele sfeervolle foyer 1.125 m2

Locatie

Catering & Horeca op maat

Locatie

Gratis parkeren

Locatie

Totaal oppervlakte 2.500m2

De ruimte voor elk event

We geven je graag meer informatie over de mogelijkheden.

Volg Studio A58

Studio A58

Podium 23
4338 WV  Middelburg

+31 (0)118 659 666
info@studioA58.nl